ดาวน์โหลด

ชื่อแคตตาล็อกชนิดดาวน์โหลด
ข้อมูลจำเพาะ ASTM_B348Standard Billets แถบโลหะผสมไทเทเนียม และไทเทเนียม
ข้อมูลจำเพาะ ASTM_B265Standard ไทเทเนียม และ แถบโลหะผสมไทเทเนียม แผ่น และแผ่น
ข้อมูลจำเพาะ ASTM_B861Standard ไทเทเนียมและไทเทเนียมท่อไร้รอยต่อ
ข้อมูลจำเพาะ ASTM_B363Standard ไร้รอยต่อ และรอย Unalloyed ไทเทเนียมและโลหะผสมไททาเนียมที่เชื่อมอุปกรณ์
ASTM_B862Standard ข้อมูลจำเพาะสำหรับท่อเชื่อมไทเทเนียมและไทเทเนียม
ASTM_B863Standard ข้อมูลจำเพาะสำหรับสายโลหะผสมไทเทเนียมและไทเทเนียม
ข้อมูลจำเพาะ ASTM_B551Standard ไทเทเนียมเซอร์โคเนียมโลหะผสมไทเทเนียม และแถบโลหะผสมของเซอร์โคเนียม แผ่น และแผ่น